במקרה של החלפת רכיב BGA, השימוש במכונת REWORK ייעודית הנו הכרחי. מכונה מסוג זה הפועלת ב- UNI, מאפשרת כוונון פרופיל טמפרטורה ספציפי לכל רכיב על כל מעגל, על מנת לאפשר החלפה באופן אוטומטי וללא פגיעה במעגל.