רכיבים אלקטרוניים במחסן חברת UNI מנוהלים על פי אצוות המאפשר ניהול FIFO, ניהול פגי תוקף ועקיבות רכיבים ברמת מנה. חברת UNI מציע ללקוחותיה פתרונות לוגיסטיים בשתי רמות:

 1. ניהול מלאי פריטים ללא אצווה:- קליטת פריטים ואחסונם באיתורים
  – דווח רמות מלאי
  – דווח רמת נפל בייצור
  – דווח על חוסרים
 2. ניהול מלאי כולל אצוות:- סימון כל פריט במספר מזהה הכולל תאריך ייצור הרכיב ותוקף
  – ניפוק לרצפת הייצור לפי FIFO
  – ניהול פגי תוקף
  – דוחות עקיבות רכיבים למנה
  – דוח רמות מלאי, רמת נפל בייצור ודו"ח חוסרים