עם סיום הרכבת הרכיבים ע"ג המעגל, יש לעיתים לבצע חיווטים ו/או השמות רכיבים גדולים במיוחד באופן ידני, בהתאם לדרישת הלקוח. ב- UNI, מבצעים את תהליכי החיווט בהתאם לסטנדרט הנדרש.