UNI קמה מתוך אמונה שהלקוחות שלנו צריכים לקבל את הטוב ביותר.

מאחורינו, שנים רבות של עשייה, ידע ומוניטין, המעמיד אותנו בשורה הראשונה בין קבלני המשנה בתחום ההרכבות האלקטרוניות. בנוסף לכך, אנו ב-UNI לא מדברים רק 'ביזנס'. הרווחנו לקוחות מרוצים שנשארים עימנו שנים רבות וגם חברים טובים, וקשרים שהפכו לאישיים. אלו הם השגרירים האמיתיים שלנו בארץ ובעולם.

החזון שלנו

להיות הבחירה הראשונה של הלקוח בבחירת ספק בשל ביצועים מושלמים ומצוינות תפעולית, הבאים לידי ביטוי באיכות, אספקה ומחיר.

המשימה שלנו

משימתנו הינה לזכות בהכרת לקוחותינו כחדשניים, כטובים ביותר, כנותני שרות כולל וכמצוינים תפעולית.אנו נשיג משימה זו ע"י מתן שירות באיכות גבוהה, בזמן ובעלות תועלת גבוהה.משימתנו לספק ללקוחותינו את הערך המוסף הגבוה ביותר להשקעתם.

תפישת האיכות של UNI

ההבנה מיהם לקוחותינו.הבנת דרישות וצפיות לקוחותינו.השגת הדרישות והצפיות באופן עקבי כל הזמן ובזמן.

מדיניות האיכות

UNI מחויבת לעמוד בדרישות לקוחותיה ובציפיותיהם על-ידי מתן שירות, אספקת מוצרים ועמידה בתנאי האיכות הגבוהים ביותר.כל זאת, מתוך גישת שיפור מתמיד תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים, ועל איכות הסביבה.התחייבות זו תושג באמצעות ביסוס שותפות עם לקוחות, ספקים ובעלי עניין, וכן שימוש במערכות ושיטות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה.